Тест для курсу Говори Більше
Пройти тест,
щоб визначити рівень англійської мови
Цей тест ДУЖЕ важливий. За ним ми зможемо сформувати правильні групи одного рівня. В кінці тесту буде посилання на чат !!!
Start
Завершіть діалог за змістом:
When can we meet again, Margaret?
Next
Check
Show results
Choose the correct dialogue for the picture
Next
Check
Show results
Our family is multicultural. I'm French but ______wife is from Italy
Next
Check
Show results
My sister's daughter is my
Next
Check
Show results
Matt always______ at 7 o'clock.
Next
Check
Show results
We often go _____a walk in the evening.
Next
Check
Show results
My apartment is______ small. It's only forty-five metres squared.
Next
Check
Show results
Match the question with the answer:
How much are those shoes?
Next
Check
Show results
Do you know _____ Jack goes with us or not?
Next
Check
Show results
Rihanna is very_____. She always does what she promises she'll do. I can call her anytime and she'll help me.
Next
Check
Show results
The company___by my grandfather for 45 years.
Next
Check
Show results
The girl continued to say she was innocent, although a reliable____ saw the crime.
Next
Check
Show results
I____ up in London, but didn't really enjoy city life.
Next
Check
Show results
We _____ a one-way ticket to Rome. We leave tomorrow
Next
Check
Show results
What _____ if you______a millionaire
Next
Check
Show results
It's not necessary to pay for your tickets now. You ____ pay for your tickets.
Next
Check
Show results
You can't get a _____ if you don't keep the receipt.
Next
Check
Show results
There was a lot of traffic so I got to the meeting late.
Next
Check
Show results
Our teachers always ____us go outside in the lunch break even when it was cold and raining. It was awful!
Next
Check
Show results
I wish we_____all our money on that new car. Now there's nothing left.
Next
Check
Show results
By the time we ____ to the cinema, the film had already started.
Next
Check
Show results
I_____ driving on the left now as I've been living in the UK for ten years.
Next
Check
Show results
I'd rather you ____your shoes off before coming in if you don't mind.
Next
Check
Show results
I didn't steal your ideas. Steve denied____ my ideas.
Next
Check
Show results
Вітаємо! Ваш рівень граматики англійської мови Elementary.

Вам потрібен чат початкового рівня. Натискайте на посилання https://t.me/+zma0xc8tmRc2OTRi

Вітаємо! Ваш рівень граматики англійської мови Pre-intermediate.

Вам потрібно вступити в чат середнього рівня. Натискайте на посилання https://t.me/+KHQG0pApBqQ2OTJi рівень можна змінити після початку марафону.
Вітаємо! Ваш рівень граматики англійської мови Intermediate.

Вам потрібно вступити в чат середнього рівня. Натискайте на посилання https://t.me/+0K-40QBMa5VhZDA6 рівень можна змінити після початку марафону.
Вітаємо! Ваш рівень граматики англійської мови Intermediate/Upper-intermediate. Ви можете пройти співбесіду англійською мовою, підтримати розмову, спілкування з носієм мови приносить вам задоволення. Ви дивитесь фільми з субтитрами і розумієте майже все.

Вам потрібно вступити в чат свого рівня. Натискайте на посилання https://t.me/+i3ivMjl3Jl04NjAy на рівень можна змінити після початку марафону.
Вітаємо! Ваш рівень граматики англійської мови Upper-intermediate та вище . Ви можете вільно підтримувати будь-яку розмову, навіть з носієм мови. Ви розумієте 90% жартів англійською мовою. Слова самі з'являються в мовленні, і ви не перекладаєте з рідної мови в голові.

Вам потрібно вступити в чат свого рівня: Натискайте сюди 👉🏻 https://t.me/+i3ivMjl3Jl04NjAy рівень можна змінити після початку марафону.