Пройти тест,
щоб визначити рівень англійської мови
Цей тест ДУЖЕ важливий. За допомогою нього ми зможемо сформувати правильні групи одного рівня.
У кінці тесту буде посилання на чат !!!
Start
Завершіть діалог за змістом:
When can we meet again, Margaret?
Next
Check
Show results
Choose the correct dialogue for the picture
Next
Check
Show results
Our family is multicultural. I'm French but ______wife is from Italy
Next
Check
Show results
My sister's daughter is my
Next
Check
Show results
Matt always______ at 7 o'clock.
Next
Check
Show results
We often go _____a walk in the evening.
Next
Check
Show results
My apartment is______ small. It's only forty-five metres squared.
Next
Check
Show results
Match the question with the answer:
How much are those shoes?
Next
Check
Show results
Do you know _____ Jack goes with us or not?
Next
Check
Show results
Rihanna is very_____. She always does what she promises she'll do. I can call her anytime and she'll help me.
Next
Check
Show results
The company___by my grandfather for 45 years.
Next
Check
Show results
The girl continued to say she was innocent, although a reliable____ saw the crime.
Next
Check
Show results
I____ up in London, but didn't really enjoy city life.
Next
Check
Show results
We _____ a one-way ticket to Rome. We leave tomorrow
Next
Check
Show results
What _____ if you______a millionaire
Next
Check
Show results
It's not necessary to pay for your tickets now. You ____ pay for your tickets.
Next
Check
Show results
You can't get a _____ if you don't keep the receipt.
Next
Check
Show results
There was a lot of traffic so I got to the meeting late.
Next
Check
Show results
Our teachers always ____us go outside in the lunch break even when it was cold and raining. It was awful!
Next
Check
Show results
I wish we_____all our money on that new car. Now there's nothing left.
Next
Check
Show results
By the time we ____ to the cinema, the film had already started.
Next
Check
Show results
I_____ driving on the left now as I've been living in the UK for ten years.
Next
Check
Show results
I'd rather you ____your shoes off before coming in if you don't mind.
Next
Check
Show results
I didn't steal your ideas. Steve denied____ my ideas.
Next
Check
Show results
Вітаємо! Ваш рівень граматики англійської мови - Beginner


Потрібно приєднатися до телеграм-чату вашого рівня. Натискайте на посилання https://t.me/+FwWaQcRQ_UE0YWMy рівень можна змінити після початку марафону.
Вітаємо! Ваш рівень граматики англійської мови Elementary.

Вам потрібен чат початкового рівня, якщо ви можете сказати дуже мало англійською мовою. Натискайте на посилання https://t.me/+SGZjzrd0haZhOTIy

Вступіть в чат середнього рівня, якщо ви можете говорити про себе англійською 1-2 хвилиною. Натискайте на посилання https://t.me/+WVGSARhB8xBmZWJi
Вітаємо! Ваш рівень граматики англійської мови Pre-intermediate.

Вам потрібно вступити в чат середнього рівня. Натискайте на посилання https://t.me/+WVGSARhB8xBmZWJi рівень можна змінити після початку марафону.
Вітаємо! Ваш рівень граматики англійської мови Intermediate.

Вам потрібно вступити в чат середнього рівня. Натискайте на посилання https://t.me/+CsD8sUvCXW1iY2Uy рівень можна змінити після початку марафону.
Вітаємо! Ваш рівень граматики англійської мови Intermediate/Upper-intermediate. Ви можете пройти співбесіду англійською мовою, підтримати розмову, спілкування з носієм мови приносить вам задоволення. Ви дивитесь фільми з субтитрами і розумієте майже все.

Вам потрібно вступити в чат свого рівня. Натискайте на посилання https://t.me/+h4tDqKxVWJ5kOGFi на рівень можна змінити після початку марафону.
Вітаємо! Ваш рівень граматики англійської мови Upper-intermediate та вище . Ви можете вільно підтримувати будь-яку розмову, навіть з носієм мови. Ви розумієте 90% жартів англійською мовою. Слова самі з'являються в мовленні, і ви не перекладаєте з рідної мови в голові.

Вам потрібно вступити в чат свого рівня: Натискайте сюди 👉🏻 https://t.me/+2PZgYYgNgOw1YTMy рівень можна змінити після початку марафону.