Пройти граматичний тест
на визначення рівня англійської
Цей тест дозволить визначити
рівень вашої граматики.
Ваш розмовний рівень
ми визначимо на вступному занятті
Start
Завершіть діалог за змістом:
When can we meet again, Margaret?
Next
Check
Show results
Choose the correct dialogue for the picture
Next
Check
Show results
Our family is multicultural. I'm French but ______wife is from Italy
Next
Check
Show results
My sister's daughter is my
Next
Check
Show results
Matt always______ at 7 o'clock.
Next
Check
Show results
We often go _____a walk in the evening.
Next
Check
Show results
My apartment is______ small. It's only forty-five metres squared.
Next
Check
Show results
Match the question with the answer:
How much are those shoes?
Next
Check
Show results
Do you know _____ Jack goes with us or not?
Next
Check
Show results
Rihanna is very_____. She always does what she promises she'll do. I can call her anytime and she'll help me.
Next
Check
Show results
The company___by my grandfather for 45 years.
Next
Check
Show results
The girl continued to say she was innocent, although a reliable____ saw the crime.
Next
Check
Show results
I____ up in London, but didn't really enjoy city life.
Next
Check
Show results
We _____ a one-way ticket to Rome. We leave tomorrow
Next
Check
Show results
What _____ if you______a millionaire
Next
Check
Show results
It's not necessary to pay for your tickets now. You ____ pay for your tickets.
Next
Check
Show results
You can't get a _____ if you don't keep the receipt.
Next
Check
Show results
There was a lot of traffic so I got to the meeting late.
Next
Check
Show results
Our teachers always ____us go outside in the lunch break even when it was cold and raining. It was awful!
Next
Check
Show results
I wish we_____all our money on that new car. Now there's nothing left.
Next
Check
Show results
By the time we ____ to the cinema, the film had already started.
Next
Check
Show results
I_____ driving on the left now as I've been living in the UK for ten years.
Next
Check
Show results
I'd rather you ____your shoes off before coming in if you don't mind.
Next
Check
Show results
I didn't steal your ideas. Steve denied____ my ideas.
Next
Check
Show results
There's always a lot of ____ surrounding the latest technological inventions.
Next
Check
Show results
Вітаємо! Ваш рівень граматики англійської мови - Beginner


Потрібно приєднатися до телеграм-чату вашого рівня. Натискайте на посилання https://t.me/+_vv_zP9Jub5jYzA6 рівень можна змінити після початку марафону.
Вітаємо! Ваш рівень граматики англійської Elementary. Швидше за все, ви вчили мову колись, але забули. Ми рекомендуємо вам піти на другий курс Elementary. Однак це тільки частина вашого рівня. Більш точно його може перевірити куратор.

Вам потрібен чат початкового рівня, якщо ви можете сказати дуже мало англійською мовою. Натискайте на посилання https://t.me/+njoBrMGOe6wyODAy

Вступіть в чат середнього рівня, якщо ви можете говорити про себе англійською 1-2 хвилиною. Натискайте на посилання https://t.me/+uu3o8sRjPCJhMmNi
Вітаємо! Ваш рівень граматики англійської Pre Intermediate. Ви можете підтримати розмову на побутовому рівні, але часто вам не вистачає слів, щоб висловити думку. Припускаєтеся помилок і перекладайте в голові. Ми рекомендуємо вам піти на курс Pre-intermediate. Однак це лише шматочок вашого рівня. Для більш точного визначення рівня зв'яжіться з менеджером.

Вам потрібно вступити в чат середнього рівня. Натискайте на посилання https://t.me/+_1jYZFBb4-hlNGMy рівень можна змінити після початку марафону.
Поздравляем! Ваш уровень грамматики английского Intermediate. Вы можете поддержать разговор на бытовом уровне, но очень часто вам не хватает слов, чтобы выразить мысль. Допускаете ошибки и переводите в голове. Мы рекомендуем вам пойти на третий курс, Pre-intermediate. Однако это только кусочек вашего уровня. Для более точного определения уровня, свяжитесь с менеджером.

Вам потрібно вступити в чат середнього рівня. Натискайте на посиланняhttps://t.me/+nz_N2b4ej_c2NGEy рівень можна змінити після початку марафону.
Вітаємо! Ваш рівень граматики англійської мови Intermediate/Upper-intermediate. Ви можете пройти співбесіду англійською мовою, підтримати розмову, спілкування з носієм мови приносить вам задоволення. Ви дивитесь фільми з субтитрами і розумієте майже все.

Вам потрібно вступити в чат свого рівня. Натискайте на посилання https://t.me/+XB2HtPVYUqA1YmZi на рівень можна змінити після початку марафону.
Вітаємо! Ваш рівень граматики англійської мови Upper-intermediate та вище . Ви можете вільно підтримувати будь-яку розмову, навіть з носієм мови. Ви розумієте 90% жартів англійською мовою. Слова самі з'являються в мовленні, і ви не перекладаєте з рідної мови в голові.

Вам потрібно вступити в чат свого рівня: Натискайте сюди 👉🏻 https://t.me/+3KF4NhyPB6U1ODg6 рівень можна змінити після початку марафону.